Zemětřesení může způsobit značné množství škod v důsledku kombinace faktorů, včetně intenzity a trvání otřesů, typu půdy a horniny v postižené oblasti a způsobu, jakým jsou budovy a další stavby navrženy a postaveny. Zde jsou některé z hlavních důvodů, proč mohou zemětřesení způsobit tak velké škody:

Zemětřesení Tōhoku
Japonsko je ničivé magnitudo 8.9 zemětřesení v roce 2011 nadále způsobuje problémy a seismologové označují poslední zemětřesení v kraji za „následný otřes“. (Reuters)
  1. Intenzita a trvání otřesů: Otřesy, ke kterým dochází během zemětřesení, mohou být extrémně intenzivní a mohou trvat několik minut. Otřesy mohou způsobit, že se budovy a další stavby budou pohybovat, ohýbat a zřítit, což může vést k významným škodám a ztrátám na životech.
  2. Typ půdy a horniny: Typ půdy a horniny v postižené oblasti může také ovlivnit rozsah škod, které zemětřesení způsobí. Měkčí půda a skála mohou zesílit otřesy a zvýšit rozsah poškození budov a jiných konstrukcí. Oblasti s volnou půdou nebo rekultivovanou půdou jsou zvláště citlivé na zkapalnění, kde se půda během zemětřesení chová jako kapalina, což způsobuje potopení nebo zhroucení budov a dalších staveb.
  3. Návrh a konstrukce budov: Způsob, jakým jsou budovy a další stavby navrženy a konstruovány, může také ovlivnit rozsah škod způsobených zemětřesením. Budovy, které nejsou navrženy tak, aby vydržely síly zemětřesení, se mohou zřítit nebo utrpět značné škody. Navíc starší budovy nemusí splňovat současné stavební předpisy a mohou být náchylnější k poškození při zemětřesení.
  4. Hustota obyvatelstva: Oblasti s vysokou hustotou obyvatelstva jsou zranitelnější vůči poškození zemětřesením, protože existuje více budov a dalších staveb, které mohou být zasaženy. Oblasti s vysokou hustotou obyvatelstva mohou mít navíc vyšší pravděpodobnost zřícení budov, protože budovy mohou být postaveny blíže k sobě a nemusí být navrženy tak, aby vydržely síly zemětřesení.

Celkově mohou zemětřesení způsobit značné množství škod v důsledku kombinace faktorů, včetně intenzity a trvání otřesů, typu půdy a horniny v postižené oblasti, návrhu a výstavby budov a jiných staveb a hustoty obyvatelstva. postižené oblasti. Aby se minimalizovalo množství škod způsobených zemětřesením, je důležité navrhnout a postavit budovy a další stavby, které jsou schopny odolat silám zemětřesení, a mít připravené plány reakce na mimořádné události.

Ovlivňují zemětřesení další katastrofy?

Ano, zemětřesení může ovlivnit jiné katastrofy a může být ovlivněno i jinými katastrofami. Zde je několik příkladů:

  1. Tsunami: Zemětřesení, která se vyskytují pod dnem oceánu, mohou vyvolat tsunami, což jsou velké vlny, které mohou způsobit značné škody na pobřežních oblastech. V některých případech mohou být škody způsobené tsunami ještě závažnější než škody způsobené zemětřesením, které ji vyvolalo.
  2. Sesuvy půdy: Zemětřesení mohou také vyvolat sesuvy půdy, které mohou způsobit značné škody na budovách a dalších strukturách v postižené oblasti. Sesuvy půdy mohou také zablokovat silnice a způsobit další narušení dopravní a komunikační sítě.
  3. Požáry: Zemětřesení může poškodit plynové vedení a elektrické vedení, což může následně způsobit požár. V některých případech mohou být požáry ničivější než samotné zemětřesení, zejména pokud jsou systémy nouzové reakce zahlceny nebo poškozeny.
  4. Hurikány a další přírodní katastrofy: Zemětřesení mohou ovlivnit i jiné přírodní katastrofy. Například hurikány nebo silné deště mohou způsobit sesuvy půdy a další typy pohybu země, které mohou vyvolat zemětřesení.

Celkově mohou mít zemětřesení dalekosáhlé dopady a mohou být ovlivněny i jinými katastrofami. Je důležité, aby pohotovostní pracovníci a další úředníci byli připraveni na řadu potenciálních katastrof a měli připravené plány, jak na ně reagovat a zmírňovat jejich následky.